Activitats a la natura
 
Esports  
Expressió Federació Catalana. Web oficial de la Federació Catalana Format plana web Idioma : català
Jocs Reglament oficial. Tot. Format plana web Idioma : català
Qualitats físiques Reglament simplificat. El més rellevant, 4 planes. Format plana web Idioma : català
Altres continguts Reglament minibàdminton. Menors 12 anys. Format plana web Idioma : català
  Unitat Programació ESO. 4 UD de 8 sessions cadascuna. Format plana web Idioma : català