Inefc (CAFE)
      Universitat de Vic (CAFE)
      Blanquerna (CAFE)
      Revista Apunts
      Departament d'Ensenyament